Wielofunkcyjna Świetlica Oświatowa w Radziemicach



Radziemice, 11.10.2011r



W dniu 30 września odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku Wielofunkcyjnej Świetlicy Oświatowej w Radziemicach. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Radziemicach, którą odprawił ks. Proboszcz Stanisław Mika.

Po nabożeństwie wszyscy zaproszeni goście udali się pod nowo powstały budynek gdzie uroczystego poświęcenia i przecięcia wstęgi dokonali: ks. Stanisław Mika, ks. Ryszard Pakaszewski, Wójt Gminy Radziemice Tomasz Wilk, Starosta Proszowicki Zbigniew Wójcik, Wójt Gminy Pałecznica Marcin Gaweł, Przewodnicząca Rady Gminy Radziemice Danuta Molong, Pan Eugeniusz Skoczeń, Pan Wacław Jawor właściciel firmy prowadzącej prace wykończeniowe w budynku. Prezentacji budynku dokonał Wójt Gminy Tomasz Wilk oraz przedstawił funkcje jakie ten obiekt będzie pełnił na terenie nie tylko gminy Radziemice ale również całego powiatu.

Następnie przed zaproszonymi gośćmi wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Radziemicach oraz Panie z Koła Gospodyń wiejskich z Łętkowic-Kolonii, które prezentowały się w nowych krakowskich strojach. W budynku mieszczą się: Przedszkole, Gminna Biblioteka Publiczna, Świetlica Socjoterapeutyczna, Sala Komputerowa,, będą w nim również organizowane kursy dla rolników, szkolenia, kursy komputerowe, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne jak również imprezy kulturalne dla mieszkańców.
Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła 1,6 miliona zł z czego nieco ponad 700 tysięcy zł to środki unijne pozyskane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.





Fotorelacja z imprezy:

(kliknij aby powiększyć)