MapaGminy_01_z2

clip_image001


godlo


malopolskie.pl-logo


powiat_herb Starostwo
Powiatowe
w Proszowicach


powiat_herbPowiatowy Urząd Pracy
w Proszowicach
ul. Krakowska 11


logo_arirmr

Search Results for: 24

...  ZIELENICE, IV CZWARTEK MIESIĄCA: 28.01.2016 25.02.2016 24.03.2016 28.04.2016 30.05.2016 (PONIEDZIAŁEK) 23.06.2016 28.07.2016 25.08.2016 22.09.2016 27.10.2016 24.11.2016 22.12.2016 I PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA: 04.01.2016 01.02.2016 07.03.201 ...  MIESIĄCA: 22.01.2016 26.02.2016 25.03.2016 22.04.2016 27.05.2016 24.06.2016 22.07.2016 26.08.2016 23.09.2016 28.10.2016 25.11.2016 23.12.2016 II WTOREK ...

...  89 32 – 107 Radziemice NIP 682 17 65 847; Regon: 122418541 e-mail: wielofunkcyjna@radziemice.gmina.pl e-mail biblioteki ...

...  Gminy Radziemice w dniu 24 grudnia 2015 r. jest ...

W dniu 3 grudnia b.r. w Radziemicach odbyło się spotkanie międzypokoleniowe, którego celem było budowanie relacji między ludźmi „różnych pokoleń”, popularyzacja kultury i tradycji, wzbudzanie obopólnej ciekawości oraz pozytywnych emocji ora ...

Radziemice: Remont drogi dojazdowej do pól we wsi Radziemice km 0+000 – 0+600 dz. nr ewid. 374 Numer ogłoszenia: 187104 – 2015; data zamieszczenia: 23.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowi ...

...  rodzica, opiekunów lub opiekuna prawnego dzieci do   24 roku życia, uczących się lub studiujących w trybie studiów ...

...  – centrala: (12) 385 62 44,  385 60 24 fax: (12) 385 60 30   e-mail Sekretariatu ...