17 C
Radziemice
sobota, Maj 27, 2017
Strona główna Wyszukiwanie

24 - wyniki wyszukiwania

Jeśli nie jesteś zadowolony z wyników, należy ponownie uruchomić wyszukiwanie

Struktura Urzędu

Marek Słowiński - Wójt Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacja w sprawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci programu „RODZINA 500+” SKŁADANIE WNIOSKÓW Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeżeli wniosek zostanie...

Home

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych...

Ogłoszenie nr 341368 - 2016 z dnia 2016-11-10 r. Radziemice: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Radziemice OGŁOSZENIE O...

Piękny jubileusz małżeńskiej przysięgi

W tym roku jubileusz „Złotych Godów" świętowało 8 małżeństw. Pary, które przeżyły ze sobą pięćdziesiąt lat, zostały uhonorowane medalami i dyplomami. Urząd Stanu Cywilnego w...

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Proszowicach

HODOWCO ZWIERZĄT GOSPODARSKICH PAMIĘTAJ  Posiadacz zwierząt ,które mają być wprowadzone na targ : przekazuje, przed wprowadzeniem zwierząt na targ podmiotowi prowadzącemu targ: opatrzony podpisem wykaz...

IX Małopolskie Święto Czosnku – Obrażejowice 2016

Święto Czosnkiem pachnące! 24 lipca odbyło się IX Małopolskie Święto Czosnku w Obrażejowicach. Święto organizowane jest od 2007r. przy współpracy dwóch gmin słynących z produkcji...

Dzień rodziny w przedszkolu w Łętkowicach

10 czerwca 2016 r. w Dwuoddziałowym Punkcie Przedszkolnym w Łętkowicach pod hasłem „Mama i Tata to najcenniejszy skarb” odbył się Dzień Rodziny. Uroczystość powitaniem...

Ogłoszenie Wójta

Radziemice 14.06.2016 r. Wójt Gminy Radziemice   OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziemice     Na podstawie art. 11...

Czytaj więcej

Zmień rozmiar czcionki
Ustaw kontrast