Search Results for: 24

W związku z przystąpieniem do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Radziemice, Wójt Gminy zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców, społeczników oraz wszystkie osoby zainteresowane rewitalizacją i rozwojem Gminy Radziemice do udziału w konsult ...

W dniu 6 grudnia rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie pa ...

...  żałobne zostanie odprawione w czwartek, 24 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w Kościele Św. Andrzeja we ...

W tym roku jubileusz „Złotych Godów” świętowało 8 małżeństw. Pary, które przeżyły ze sobą pięćdziesiąt lat, zostały uhonorowane medalami i dyplomami. Czytaj więcej →  ...