25 C
Radziemice
poniedziałek, Lipiec 24, 2017
Strona główna Wyszukiwanie

24 - wyniki wyszukiwania

Jeśli nie jesteś zadowolony z wyników, należy ponownie uruchomić wyszukiwanie

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego...

WÓJT GMINY RADZIEMICE     32-107  RADZIEMICE Radziemice, dnia 17 lipca 2017 r.   OGŁOSZENIE Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Radziemice, dnia 19.07.2017 r. Nasz Znak: INW.271.6.2017   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

O B W I E S Z C Z E N I E o...

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 4 w...

Przetarg nieograniczony na remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kowary – Radziemice

Ogłoszenie nr 522843-N-2017 z dnia 2017-06-01 r. Urząd Gminy w Radziemicach: Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kowary - Radziemice (dz. ewid. nr 384,422)...

Ostrzeżenie meteorologiczne

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WB-I.6331.3.80.2017 Kraków, dnia 31 maja  2017 r.   Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 71 Nazwa biura  IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie Zjawisko/stopień zagrożenia  Burze...

Dobry czas na Biznes

Jeśli od dawna szukasz pracy, masz więcej niż trzydzieści lat, chcesz być swoim szefem i mieszkasz w powiecie bocheńskim, krakowskim, miechowskim, myślenickim, proszowickim, wielickim oraz na terenie miasta...

Struktura Urzędu

Marek Słowiński - Wójt Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Informacja w sprawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci programu „RODZINA 500+” SKŁADANIE WNIOSKÓW Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. Jeżeli wniosek zostanie...

Home

Czytaj więcej

Zmień rozmiar czcionki
Ustaw kontrast