Search Results for: 24

...  żałobne zostanie odprawione w czwartek, 24 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w Kościele Św. Andrzeja we ...

W tym roku jubileusz „Złotych Godów” świętowało 8 małżeństw. Pary, które przeżyły ze sobą pięćdziesiąt lat, zostały uhonorowane medalami i dyplomami. Czytaj więcej →  ...

Informacja na temat realizowanego projektu_APAP  ...

10 czerwca 2016 r. w Dwuoddziałowym Punkcie Przedszkolnym w Łętkowicach pod hasłem „Mama i Tata to najcenniejszy skarb” odbył się Dzień Rodziny. Uroczystość powitaniem wszystkich przybyłych gości rozpoczęła Pani dyrektor – Anna Więcław ...

Radziemice 14.06.2016 r. Wójt Gminy Radziemice   OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziemice     Na podstawie art. 11 pkt. 10 ...

Zagłosuj na naszą szkołę w konkursie „Kolorowe Boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga organizowanego przez Producenta Farb Śnieżka. Główną nagrodą jest wybudowanie boiska ze sztuczną nawierzchnią. Mogło by ono służyć wszystkim mieszkańcom ...