Search Results for: 24

Informacja na temat realizowanego projektu_APAP  ...

10 czerwca 2016 r. w Dwuoddziałowym Punkcie Przedszkolnym w Łętkowicach pod hasłem „Mama i Tata to najcenniejszy skarb” odbył się Dzień Rodziny. Uroczystość powitaniem wszystkich przybyłych gości rozpoczęła Pani dyrektor – Anna Więcław ...

Radziemice 14.06.2016 r. Wójt Gminy Radziemice   OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radziemice     Na podstawie art. 11 pkt. 10 ...

Zagłosuj na naszą szkołę w konkursie „Kolorowe Boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga organizowanego przez Producenta Farb Śnieżka. Główną nagrodą jest wybudowanie boiska ze sztuczną nawierzchnią. Mogło by ono służyć wszystkim mieszkańcom ...

W dniu 15 kwietnia odbył się Finał Powiatowy Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Proszowicach. Drużyna Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Radziemicach w składzie: Aleksandra Rolek, Daria Duda, Jakub Nowak, Mateusz Wciłso – zajęła  ...

W dniu 20 maja w naszej bibliotece gościła grupa Przedszkolaków z oddziału Przedszkolnego w Radziemicach, zaproszono ich w ramach Tygodnia Bibliotek. Była to ich pierwsza wizyta w bibliotece. W czasie spotkania dzieci pociągiem zwiedziły bibliotekę ...