Search Results for: 24

...  może liczyć na  kwotę dofinansowania w wysokości 24.500 zł.  Dodatkowo wykwalifikowani doradcy zatrudnieni przez MARR S.A ...

W dniu 6 grudnia rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie pa ...

...  żałobne zostanie odprawione w czwartek, 24 listopada 2016 r. o godz. 14.00 w Kościele Św. Andrzeja we ...